Ontstaan van de naam "van Duijvenbode"

Het ontstaan van de naam van Duijvenbode is verbonden met het Leidsontzet in de nacht van 2 op 3 oktober van 1574 te Leiden. De geschiedenis in het kort:
Tijdens de tachtig jarige oorlog, in september 1574 was de nood in de stad Leiden hoog gestegen; het contact met de buitenwereld voor zover anti-Spaansgezind was verbroken.

Daarom stelde Willem Cornelisz, van beroep speelman (organist) en vaandrig bij de Schutterij te Leiden, die uit liefhebberij duiven hield, aan het stadsbestuur zijn acht duiven ter beschikking.
De duiven werden door de vijandelijke linies heen naar de Geuzen commandant gebracht, de Geuzen lagen met hun schepen ergens in het ge´nundeerde (opzettelijk onder water gezette) gebied tussen Rotterdam en Leiden, in afwachting van de waterstijging. Gedurende de komende twee of drie weken kon tot driemaal toe per duif hoopvolle berichten namens Boisot en de Prins van Oranje naar de stad worden gestuurd, hierdoor kon men tijdens de hachelijkste weken de moed opbrengen om te volharden. In de nacht van twee op drie oktober ruimden de Spanjaarden in stilte het veld.
De perkamenten briefjes zijn bewaard in het stedelijk museum "de Lakenhal" .
Het stadsbestuur beloonde hierop de duiveneigenaar, door naast een gouden draagpenning (tresoriers-rekening 1578 folie 399) ook op 3 oktober 1578 een geslachtsnaam en een wapen toe te kennen.
Het verlenen van een wapen door een uiteraard burgerlijk stadsbestuur is wel een zeer uitzonderlijke daad.
De bedoelde geslachtsnaam was van Duyvenbode.
Het wapen van van Duijvenbode De beschrijving van het wapen:
in zilver twee schuin rood gekruiste sleutels, daartussen vier blauwen duiven en om het schild een eikenkrans.
(Helm en helmteken ontbreken, waarschijnlijk om verband met adellijke afkomst te vermijden.)
Hij woonde op het rapenburg te Leiden, waar het in de gevel aangebrachte wapen nog te zien is en kort na zijn begrafenis in 1606 in de Pieterskerk, werd tegen een pilaar zijn wapenbord aangebracht met het volgende randschrift:
"Door Godt ghewrocht, hebben de duyven die brieven binnen Leyden ghebrocht. Willem Corneelissen van Duyvenboden".
Het wapen van van Duijvenbode op Rapenburg 94
De schrijfwijze van de naam van Duyvenbode kan soms verschillen, echter alle "van Duijvenbodes" zijn familie van elkaar, namen kunnen o.a. geschreven zijn als: van Duivenboden, van Duivenbooden, van Duyvenbooden etc.

thuis
thuis