De Vredeskerk

Baljuwplein 1 Katwijk aan Zee
Ontwerp door de architect Jesse anno 1905


De Vredeskerk Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk in Katwijk. De Gereformeerden hebben in het begin vergaderd in achtereenvolgens een bokkinghang in Katwijk aan de Rijn, een schuur aan de Zuidstraat, een schuur van mandenmaker Varkevisser, een schuur aan de Noordstraat en een schuur aan de Baljuwstraat. In 1856 werd aan de Voorstraat een huis gekocht dat diende als pastorie. In de tuin werd een kerk gebouwd. In 1905 werd hier een nieuwe (de huidige) kerk gebouwd. In 1931 werd het vergaderlokaal "Irene" tegen de kerk aangebouwd. In 1955 werd de kerk gemoderniseerd. De pastorie werd afgebroken en daarvoor in de plaats kwam "Nieuw Irene". In 1964 kreeg de kerk de naam Vredeskerk.
In 2013 is kerk grondig gemoderniseerd, waarbij ook de klank kleur 
Bij het betreden van de Vredeskerk ervaart men de kerkruimte als een ongedeelde halvormige ruimte. Verwantschap met de authentieke kruisvorm blijkt uit de T-vorm van de hoofdruimten.
De dakconstructie wordt gedragen door in het zicht komende gebogen houten spanten die van stalen trekstaven zijn voorzien.
De spantvormen doen denken aan de tonggewelven van vroeger eeuwen.
De spanten rusten op en aan de dragende metselwerkmuren, zodat er geen zuilen behoefden worden toegepast, hetgeen typerend is voor de kerkarchitectuur van Jesse rond de eeuwwisseling.

Lichtinval vindt plaats door de west- en zuidgevel, wat in de middag in de kerkruimte een intieme sfeer oproept.
De afgeschuinde negge van de raamopeningen in de dikke muren dragen bij tot voornoemde lichtinval.
Opvallend zijn de kronen, 3 stuks 12- armige kronen en 1 stuks 3- armige kroon voor de kansel, deze koperen gaskronen zijn tijdens de laatste restauratie in 1980 opnieuw vernist en polijst en van fittingen en kaarshulzen voorzien.
Ze zijn een schenking van een gemeentelid in het jaar 1906. Aan de oostwand hangen 2 liturgieborden van mahonie, naar een model anno 1607.

Het meubilair na renovatie van 1953, toen het interieur door een na- oorlogse vernieuwingsdrang geheel werd vernieuwd en de toenmalige kansel met koperen doophouder en bijbellezenaar en in de kerk aanwezige bankenrijen plaats moesten maken voor een nieuwe preekstoel en klapstoeltjes.
Het interieur, zoals dat er uitzag voor het jaar 1953, is goed te zien in het boekje "75 jaar Vredeskerk", uitgegeven na de restauratie in het jaar 1980. Dit boekje geeft een overzicht van het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee vanaf het jaar 1834.

U kunt het inzien aan de informatie tafel in de hal.