CD Rob van Efferink

De nieuwe orgel-CD verschenen, gespeeld door de organist Rob van Efferink op het fraaie Bätzorgel uit 1765 dat staat in de Vredeskerk Voorstraat 35 te Katwijk aan Zee. De vorige solo-CD dateert alweer uit 1997. Met de nieuwe CD is de wens in vervulling gegaan opnieuw een CD op de markt te brengen van dit instrument. De opname uit 1997 is niet meer te verkrijgen en regelmatig is er vraag naar een nieuwe solo-CD van dit "Muzikale instrument". De CD is geheel belangeloos tot stand gekomen. De opbrengst zal dan ook geheel ten goede komen aan het orgelfonds. Binnen niet al te lange tijd zal er een zogenaamd groot onderhoud plaats moeten hebben van de oude klavieren. Met de uitgifte van deze CD, welke onder verantwoordelijkheid valt van de Bätzcommissie, probeert de commissie dit instrument onder de aandacht te houden van de regelmatige bezoekers van de Bätzconcerten en niet in de laatste plaats van de kerkgangers. Tenslotte is dit instrument gemaakt om de lofzang, die de kerk als taak heeft, gaande te houden. De organist is derhalve de persoon die door gave en vooral studie-ijver een dergelijk instrument in samenspraak(zang) met de gemeente tot klank brengt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een belangwekkend instrument voor concerten te benutten. En dat is hier al weer van 1982 het geval!

Welke Bätz?

Het bijzondere van dit instrument schuilt in de maker Johann Heinrich Hartmann Bätz. Geboren in 1709 te Frankenroda te Duitsland werkt hij later mee aan de bouw van het beroemde Müller-orgel van de St. Bavo te Haarlem. Na deze tijd bouwt hij het schitterende orgel van de Evangelisch-Lutherse Kerk te Den Haag. Uit historisch oogpunt hebben we in de Vredeskerk te maken met een uniek instrument, dat deze Bätz twee jaar later bouwde, omdat deze Bätz volgens ingewijden wel zeer hoogwaardig werk afleverde. Vergelijk het bezit van zo'n instrument met een schilderij van een vroegere Hollandse schilder.

Programma

De organist Rob van Efferink vertolkt op deze CD een mix aan orgelliteratuur en improvisaties. Velen wordt hiermee de mogelijkheid geboden zijn of haar keuze te maken, wat betreft voorkeur. Speelduur is 78”

 1. Trumpet Tune in D (The Prince of Denmark's March), J. Clarke (1659-1707)
 2. Badinerie in b uit suite II, J.S. Bach (1685-1750)
 3. Concerto II in a-moll, Bach-Vivaldi BWV 593 3 delen: (allegro- adagio- allegro) (1685-1750)
 4. Koraal "Bist Du bei mir" in Es, J.S. Bach uit BWV 508 (1685-1750)
 5. Praeludium en fuga in a-moll BWV 543, J.S. Bach (1685-1750)
 6. Arioso in F, J.S. Bach (arr. H. Lefevre Pope) (1685-1750)
 7. Improvisatie over melodie uit de Film "Titanic", Rob van Efferink (geb. 1945)
 8. Basso Ostinato "Andante larghetto e staccato " in Bes uit Concerto XI opus 7 G., Fr. Händel (1685-1759)
 9. Uit Eight Pieces Musical Clocks nr. 3 in C, J. Haydn (1732-1809)
 10. Introduction and Toccata in G, W. Walond (1725-1770)
 11. Le coucou in e, L.C. Daquin (1694-1772)
 12. Gavotte in F uit symphonie 4, W. Boyce (1710-1779)
 13. Final uit 1e Sonate in d-moll, A. Guilmant (1837-1911)
 14. Koraalbewerking: "Uren, dagen, maanden, jaren", J. Zwart (1877-1937)
 15. Improvisatie "Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar" (melodie Land of Hope and Glory), Rob van Efferink (geb. 1945)

Toelichting

Nummer 1, Als inleiding is de bekende tune in D, van Clarke gekozen, welk nummer zeer bekend is bij liefhebbers van fanfaremuziek. Ook op orgel klinkt zo'n bewerking boeiend.
Velen kennen nummer twee het zgn. Badinerie van Bach vertolkt door Berdien Stenberg, die deze melodie op fluit speelde. Ook op orgel doet deze muziek het goed.
Nummer 3 het concerto II in a ,is een bewerking voor orgel van een vioolconcert van Vivaldi, welke Bach zelf voor orgel schreef. Drie delen: Snel-langzaam-snel. Voor orgel zeer lichtvoetig!
Nummer 4 "Bist Du bei mir" is geliefd om zijn aangrijpende melodie.
Nummer 5 De a-moll, Prealudium & Fuga, behoort tot Bach's grote orgelwerken, welke hij ca. 1730 componeerde. Dit werk is bekend om zijn stuwend karakter.
Nummer 6 Arioso is een expressief stuk muziek.
Nummer 8 Met het Basso Ostinato van Händel worden de verschillende klankmogelijkheden van het gehele orgel gedemonstreerd.
Nummer 9 Haydn schreef een grappig klokgeluiwerkje dat goed past bij een fluitregister van dit instrument.
Nummer 10 Na een langzame introductie volgt een opgewekte toccata in de hartstochtelijke toonsoort in G-groot van Walond.
Nummer 11 Dat de koekoek kan worden nagebootst met een hoogwaardig fluitregister bewijst de compositie van Daquin.
Nummer 12 Deze Gavotte= snelle dans van Boyce werkt mee om een levendige orgelklank te ontwikkelen.
Nummer 13 Final van Guilmant is het slotdeel van een groot romantisch werk. Hierbij worden andere, soms felle klankimpulsen aangeboord, dan bij de voorgaande werken.
Nummer 14 De koraalbewerking "Uren dagen, maanden, jaren" van Jan Zwart is van een zeer melodieuze schoonheid. Zwart heeft de basis gelegd het orgelspel te verbreiden.

Improvisatie(s)

Titanic
Nummer 7 Deze improvisatie=klankschildering ontstond na het zien van de film de Titanic. De bekende melodie "My heart will go on" is bij velen blijven hangen als een indringende getuigenis van een zeer nare gebeurtenis.
Nummer 15 Deze improvisatie "Ga nu heen in vrede ", melodie, "Land of hope and Glory" is een uiting van niet voorbedachte muzikale elementen. Gedacht als een krachtige slotfantasie en een wens van vrede, vaak gezongen aan het slot van de eredienst.

CD

Deze CD is geperst volgens het gebruikelijke procédé, via de maatschappij C&M v.o.f. te Zutphen. Label - nummer VC 2513.

Radio

De Evangelische Omroep heeft toegezegd deze CD op zondagavond 23 januari om 21:40 op radio 5 (AM 747) in haar programma "Zondagavond Populaire orgelbespeling" uit te zenden.

Te koop

Deze CD is te verkrijgen bij Christelijke Boek en Muziekhandel "Het Baken" te Katwijk; Muziek Johannus de Heer (voorheen Marel Muziek) en de Hema te Katwijk. Tevens kunt u de CD verkrijgen bij de Bandenuitleendienst Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee Voorstraat 77: Informatie de heer Gert Pluimgraaff en bij de koster van de Vredeskerk Mevr. L. Guyt en de koster van de Triumfatorkerk de heer P. van Zuilen.

Bestellen

Voor slechts 12 euro, inclusief verzendkosten.
Rekeningnummer: 68.62.00.365
ten name van: Bätzcommissie Vredeskerk
plaats: Katwijk
ondervermelding van: CD VC 2513
(Opbrengst komt ten bate van het Bätzorgel)

Stuur je commentaar naar de Bätzcommissie Vredeskerk

Naam: 
e-Mail adres: 
Aanvullend commentaar: