Zondag-Samenzang in de Vredeskerk nu op CD

"Zondag-Samenzang" is een initiatief van de Bätzcommissie Vredeskerk.
Middels deze CD is de wekelijkse kerkzang vanuit de Vredeskerk te beluisteren. Daarbij hoort u ook het opstaan van de gemeente bij een intochtlied, collectezang en het hoesten. Deze bijgeluiden nemen we voor lief. Niemand heeft beseft dat er een opname plaats vond. Deze Katwijkse kerkzang in de Vredeskerk staat in de traditie van de ondersteunende orgelbegeleiding - welke in Nederland reeds ingezet is rond het jaar 1640 - in welk jaar de plaatsen Leiden en Delft als eersten worden genoemd.
Het orgel is sindsdien niet meer weg te denken als begeleidingsinstrument van de kerkzang. Ook na de ontwikkeling van de piano - rond 1800 - heeft het orgel zijn centrale plaats behouden. Geen enkel ander instrument heeft tenslotte de draagkracht een grote ruimte te vullen.
Belangrijk om tot begeleiding van de zang te komen, is de improvisatie van het voorspel. Soms betreft het een improvisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van fragmenten uit bestaande voorspelen.
Het Bätzorgel uit 1765 is hierbij een perfect instrument, omdat deze in tegenstelling tot andere orgels nog de zangtoon heeft. Dit is de toonhoogte a' 424 trillingen, die instrumenten hebben voordat de hogere orkesttoon a' 440 trillingen werd vastgesteld.
Deze opnamen geven een prima "doorkijkje" van deze Katwijkse kerkzang, zonder dat hieraan is geschaafd. Kerkzang heeft als eigenschap dat zij ongekunsteld is. De zondagse kerkzang van de Vredeskerk is soepel, krachtig en prima in cadans als het gaat om het juiste tempo.
Gezien de hoogwaardige klanken van elk register van het orgel heeft de organist Rob van Efferink tevens een aparte improvisatie opgenomen over het lied "Heer God U loven wij". U bemerkt dan tevens een verandering in de akoestische verhouding.
Bij het luisteren naar deze opnamen, zeggen we met grote nadruk: "Moge de lofzang tot onze God nog tot in lengte van jaren tot hem opstijgen." Tenslotte troont Hij op de lofzangen van hen, die Hem aanbidden en loven in hun lied!

De Zondag-Samenzang CD 2003 CD bevat:
1.Gezang 434 1, 2"Lof zij de Heer"3'00"
2.Lied 213 J. de Heer 1,3"’t Scheepje onder Jezus ‘hoede"5'30"
3.Psalm 118 1, 6"Laat ieders ’s Heren goedheid prijzen"3'38"
4.Gezang 463 1, 4, 5"O Heer die onze Vader zijt"3'09"
5.Gezang 44 1, 3"Dankt, dankt nu allen God"2'59"
6.Gezang 477 1, 2"Geest van hierboven"4'23"
7.Orgelimprovisatie"Heer God U loven wij"11'52"
8.Psalm 47 1, 2"Volken weest verheugd"3'13"
9.Lied 94 J. de Heer"Heer, ik kom tot U"2'17"
10.Gezang 409 1, 5"Laat ons de Heer lofzingen"2'34"
11.Lied 380 J. de Heer 1, 2"Halleluja! Lof gezongen"7'44"
12.Gezang 393 wisselzang"De dag, door uwe gunst ontvangen"6'22"
13.Psalm 150 1, 2"Looft God, looft Hem overal"6'03"
14.Psalm 98 1, 2"Zingt een nieuw lied voor God den Here"3'44"
15.Gezang 300 1, 5, 6"Eens als de bazuinen klinken"5'58"
16.Collectezangvers 1, 12, 13, 14, 16

Bätzcommissie Vredeskerk 2003 bied u deze CD aan voor slechts 10 Eur
De CD is verkrijgbaar in Katwijk bij:
Het Baken, Het Valutahuis en Concerten van het Bätzorgel
Wilt u de CD bestellen maakt u dan 11,50 Eur (incl. 1,50 verzenkosten) over op
rekeningnummer 68.62.00.365 t.n.v. Bätzcommissie Vredeskerk
Vermeld duidelijk uw adres in de omschrijving